Jelle Snelders

Jelle Snelders va començar a tocar el banjo de cinc cordes als 10 anys. La seva primera font d’inspiració va ser la figura de Earl Scruggs i, ben aviat, incorporaria el seu estil a la música de Reminder, una banda de corda holandesa de la qual forma part en Jelle. El seu amor pel banjo tradicional aniria creiexent, cada cop de forma més profunda, fins a les arrels de l’instrument. Actualment està treballant en el seu primer àlbum en solitari, enfocat única i exclusivament a la tècnica tradicional de clawhammer banjo; sense campanes i xiulets.