Jelle Snelders 

Jelle Snelders Jelle Snelders va començar a tocar el banjo de cinc cordes als 10 anys. La seva primera font d’inspiració va ser la figura de Earl Scruggs i, ben aviat, incorporaria el seu estil a la música de Reminder, una banda de corda holandesa de la qual forma part en Jelle. El seu amor … Read more